Friday May 13

No Elevators Day

Croatia
  • Where ,
    Croatia
  • When Event Start
    13.05.2016

Promocija važnosti kretanja po stepenicama za korisnike staračkog doma Novinščak. Upoznavanje korisnika sa dobrobitima fizičke aktivnosti, napose korištenju stepenica umjesto lifta ovisno o njihovoj fizičkoj spremi, pokretljivosti i uporabi ortopedskih pomagala.