Wednesday Apr 26

NO ELEVATORS DAY: Hýb sa do schodov!

Slovakia
  • Where Trieda SNP 1 Košice ,
    Slovakia
  • When Event Start
    26.04.2017

Organizátori: Ústav telesnej výchovy a športu Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach, Spolok medikov mesta Košice - Klub verejného zdravia, Ústav psychológie zdravia Lekárskej fakulty Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach, Medzinárodná asociácia športu a kultúry (ISCA) so sídlom v Kodani a Asociácia športu pre všetkých so sídlom v Bratislave. Miesto konania: budova Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Dátum a čas konania: 26.4.2017 v čase 8.00-14.00. Cieľová skupina: študenti, zamestnanci a návštevníci Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Popis podujatia: Symbolicky sa počas neho uzatvoria výťahy ako súčasť kampane NowWeMove propagujúcej pohybovú aktívnosť u obyvateľov. Na každom z 10 poschodí budovy LF UPJŠ budú pre účastníkov pripravené stanovištia s usmerňujúcimi informáciami a aktivitami týkajúcimi sa zdravého/aktívneho životného štýlu. Účasť na podujatí bude mať dobrovoľný charakter zohľadňujúc aj požiadavky na prístup k výťahom pre osoby so zdravotným obmedzením.