Wednesday Apr 26

NO ELEVATORS DAY: Ден без асансьори

Bulgaria
  • Where ул."Девети септември"64 село Полско Косово ,
    Bulgaria
  • When Event Start
    26.04.2017

В Ден без асансьори ще се включат ученици, учители и родители. Ще се проведат лекоатлегически дисциплини, спортни игри, състезания за най-бързо изкачване на стълбите до втория етаж на училището и най-много качвания и слизания без почивка.