Wednesday Apr 26

NO ELEVATORS DAY: NO ELEVATORS DAY Jedlikova 5

Slovakia
  • Where Jedlíková 5 Košice ,
    Slovakia
  • When Event Start
    26.04.2017

Na študentských internátoch sme traja chlapci z vysokej školy UPJŠ, Ústavu telesnej výchovy zorganizovali NO ELEVATORS DAY, v rámci školskej akcie. Podujatia sa zúčastnilo 83 ľudí, bývajúcich na internáte, v bloku A.