Tuesday Nov 20

NO ELEVATORS DAY: No Elevators Day on UP

Czech Republic
  • Where Faculty of Physical Education - Palacky University in Olomouc tř. Míru 117, 771 47 Olomouc-Neředín Olomouc ,
    Czech Republic
  • When Event Start
    20.11.2018

Deň bez výťahu na FTK Univerzity Palackého, so sprievodným programov - na každom poschodí možnosť získať informácie o zdravom životnom štýle. Cieľom je nabádať študentov, aby uprednostňovali schody pred výťahmi. No elevators day in FKT of University of Palacky, with accompanying program - on every floor an opportunity to get new info about healthy lifestyle. Additionaly, we will try to encourage students to prioritize stairs over elevators.