Wednesday Apr 24

NO ELEVATORS DAY: Ден без асансьор

Bulgaria
  • Where ул."Г.Димитров" 248 Дунавци ,
    Bulgaria
  • When Event Start
    24.04.2019

Ще използваме сградата на община Видин ако ни позволят