Wednesday Apr 24

NO ELEVATORS DAY: Ден без асансьори

Bulgaria
  • Where ул. Добруджа 79 Хасково ,
    Bulgaria
  • When Event Start
    24.04.2019

Ще се ангажират ученици с разпространяване на информация за инициативата, посредством плакати и брошури за ползите от допълнителната физическа активност, и даване на личен пример от тях сред връстници и близки. В " Денят без асансьори" нашите ученици няма да ползват асансьори в жилищните си сгради или обществени такива.