Wednesday Apr 24

NO ELEVATORS DAY: Ден без асансьори

Bulgaria
  • Where софия София ,
    Bulgaria
  • When Event Start
    24.04.2019

Ден без асансьори в "Благичка-кухнята с кауза“-място, което обединява любовта към храната, вярата в младите и стремежа за нулев отпадъ