Wednesday Apr 24

NO ELEVATORS DAY: No Elevators Day

Bulgaria
  • Where Христаки Павлович 8 Svishtov ,
    Bulgaria
  • When Event Start
    24.04.2019

Учители , ученици в задружни игри ще изкачват стълбите в двора на училищната трибуна. Деня ще премине с увод( какъв е поводът за който са събрани в двора на училище) , практическа част ( която ще е под формата на изкачване и слизане по двойки и групово и отборни игри в които се включват стълбите) и за накрая малко разтоварване ( интерактивни игри ) .