Wednesday Apr 24

NO ELEVATORS DAY: NA ZVONIK

Slovenia
  • Where Titov trg 1 KOPER ,
    Slovenia
  • When Event Start
    24.04.2019

Univerzitetna športna zveza Primorske (UŠZP), bo v sklopu projekta No elevators day, organizirala dogodek NA ZVONIK. Dogodek bo potekal na dan, 24.4.2019 ob 16.00. Namen zabavnega sprehoda na zvonik je ozavestiti dijake, študente in širšo javnost, da lahko že z majhnimi spremembami naredimo nekaj za svoje zdravje.