Wednesday Apr 28

NO ELEVATORS DAY: Ден без асансьори

Bulgaria
  • Where гр. Видин, Южна промишлена зона, ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин ,
    Bulgaria
  • When Event Start
    28.04.2021

С цел да съсредоточим общесвтеното внимание върху значението на физическата активност и да демонстрираме колко лесно е да бъдем активни ще отбележим събитието като: - Символично затваряне на асансьора в училище - Щафетни игри с изкачване на стълби в училище