Wednesday Apr 28

NO ELEVATORS DAY: No Elevators Day Event

Bulgaria
  • Where Stara planina 2 Botevgrad ,
    Bulgaria
  • When Event Start
    28.04.2021

План на дейностите в ОУ „ Никола Вапцаров” във връзка с 28.04.2021г. „ Ден без асансьори” 1. Презентации в часа на класа за ползите от ежедневната физическа активност . 2. Конкурс за рисунка на тема „ Ден без асансьори”. 3. Есе на тема „ Без асансьори”. 4. Изготвяне на табла и колажи. 5. Заснемане на известни личности, които използват стълбите вместо асансьор. 6. Спортнни състезания. 7. Символичнно затваряне на асансьори с рекламни материали и акцентриране върху стълбите вместо асансьори като достъпен начин за осигуряване на физическа активност.