Wednesday Apr 28

NO ELEVATORS DAY: Velina Rangelova

Bulgaria
  • Where Ул. Цар "Иван Александър" 35 Montana ,
    Bulgaria
  • When Event Start
    28.04.2021

На 28 април ще организирам на учениците от Второ СУ "Никола Й. Вапцаров" беседа на тема Ден без асансьори, ще изработим табла, които да показваме на по-малките ученици и ще изкачваме организирано стълбите на училището. По време на мероприятието ще популяризираме спорта, активния начин на живот и ще се опитаме да създадем трайни навици у подрастващите за занимания със спорт и системно използване на стълбите, а не само на 28 април. Събитието ще се проведе в училищния двор и онлайн на страницата на училището.