Wednesday Apr 28

NO ELEVATORS DAY: Healthy stairs

Bulgaria
  • Where България, Пловдив, ул. Пловдив ,
    Bulgaria
  • When Event Start
    28.04.2021

Подготвителните групи ще играят различни игри под надслов „Движението е здраве!“ Първите класове ще играят щафетни игри, ще се състезават, ще правят „тичаща диктовка“, ще подреждат буквите от българската азбука, изкачвайки стълбите в училище. Вторите класове ще се състезават по стълбите на училището като учениците ще трябва да откриват и подреждат символите на мотото "Движи се, бъди здрав!". Ще спортуват, творят и информират за ползата от спорта за нашето здраве. Ще рисуват и ще направят клипчета. Третите класове ще играят щафетни игри, свързани с имената на известни български спортисти. Спортни игри и упражнения, рисунки под надслов „Движението е здраве“. Четвъртите класове ще организират състезание чрез изкачване на стълби. Ще бъдат разделени на отбори и ще откриват символи. Задачата е да открият през коя година е създадено училище "Христо Груев Данов". Петите класове ще играят народната игра "Кралю-Порталю", пеейки и движейки се по стълбите. Ще дърпат и ще скачат на въже. Ще изкачват и ще слизат по стълбите с танцова стъпка.