Wednesday Apr 28

NO ELEVATORS DAY: Ден без асансьори

Bulgaria
  • Where с. Гавраилово, ул. Каменица 2, общ. Сливен с Гавраилово ,
    Bulgaria
  • When Event Start
    28.04.2021

Игри и състезания с изкачването на стълбите