Wednesday Apr 28

NO ELEVATORS DAY: По стълбите с усмивка

Bulgaria
  • Where д-р К. Стоилов 12 Сливен ,
    Bulgaria
  • When Event Start
    28.04.2021

Ще "окупираме" символично пет асансьора в града: областна управа, сграда на НТС, търговския център и един жилищен блок. Ще раздаваме флаери за да насочим вниманието на хората от ползите при ползване на стълби вместо асансьор и вредите от обездвижването.