Wednesday Apr 28

NO ELEVATORS DAY: No Elevators Day

Bulgaria
  • Where ул. Дончо Узунов 13 Стражица ,
    Bulgaria
  • When Event Start
    28.04.2021

Упражнения съчетани с изкачване на стъпала в училищна среда и в домашна среда с участието на учители, ученици и родители.