Wednesday Apr 28

NO ELEVATORS DAY: Милена Иванова

Bulgaria
  • Where Bourgas Bourgas ,
    Bulgaria
  • When Event Start
    28.04.2021

Създаване на клип, е който учениците показват как да използваме стълбите в нашите тренировки.