Wednesday Apr 28

NO ELEVATORS DAY: NО ELEVATORS DAY : Ден без асансьори - ОУ

Bulgaria
  • Where ул. Kazanlak ,
    Bulgaria
  • When Event Start
    28.04.2021

Нека припомним , че за да си физически активен е достатъчно да избереш стълбите пред асансьора !!