Wednesday Apr 27

NO ELEVATORS DAY: Гергана Александрова

Bulgaria
  • Where улица „Никола Габровски" №21 Велико Търново ,
    Bulgaria
  • When Event Start
    27.04.2022

Отбелязване на събитието "Ден без асансьори" в училищна и извън училищна среда! Изготвяне на флаери и табла във връзка със събитието,запознаване на хората извън училище с инициативата и идеите й!