Wednesday Apr 27

NO ELEVATORS DAY: Darinka Koleva

Bulgaria
  • Where гр. Бургас Бургас ,
    Bulgaria
  • When Event Start
    27.04.2022

За първа година нашето училище се включи в кампанията "Ден без асансьори". В нея активно участие взеха учениците от 3.ти и 4.ти клас със своите учитeли. Целта на инициативата е да се забавляваме и да изразходим толкокова енергия, колкото бихме спестили от използването на асансьор. Предварително беше определен маршрут през цялото училище и двора, бяха изготвени различни табели даващи информация за приблизотелно изразходените калории. В края на зянтието децата изчислиха колко енеригия са изгорили и се опитаха да я превърнат в брой вафли, които биха изяли. Кампанията продължи и с информационна дейност сред жителите на комплекса. Учениците от 6.ти клас изготвиха брошури, с цел популяризиране на кампанията #NowWeTakeTheStairs.