Wednesday Apr 27

NO ELEVATORS DAY: Ден без асансьори

Bulgaria
  • Where гр. Видин, Южна промишлена зона, ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин ,
    Bulgaria
  • When Event Start
    27.04.2022

Да мотивиране по различен и креативен начин учениците да бъдат по-активни в този ден.