Wednesday Apr 26

NO ELEVATORS DAY: Ден без асансьори

Bulgaria
  • Where България, Старо Оряхово 9110 , ул. " Кирил и Методий"36 Старо Оряхово ,
    Bulgaria
  • When Event Start
    26.04.2023

През целия учебен ден ще бъдат проведени различни активности във връзка с инициативата "Ден без асансьори".