Saturday Apr 29

NO ELEVATORS DAY: Fast and happy

Bulgaria
  • Where General Stefan Toshev 82 deafschool@mail.bg ,
    Bulgaria
  • When Event Start
    29.04.2023

Fast and happy е инициатива на СУ за ученици с увреден слух в деня без асансьори и вкльчва сутрешна зарядка изкачване на стъпалата като се използват като платформи от степ аеробика, след това "танцувай смен" - танцувални стъпки през стъпалата на стълбището "открий загадката"- забавна логическа игра със със спортен и състезатлен характер, в която учениците търсят решението на загадка скрито в стикери залепени на стъпалата