Wednesday Apr 26

NO ELEVATORS DAY: No Elevators day- Move for health

Bulgaria
  • Where Str."Roza"1 Sliven ,
    Bulgaria
  • When Event Start
    26.04.2023

Турнир по футбол и популялизиране на различни спортни дейности сред подрастващите. Раздаване на тематични материали и провеждане на анкета в училище, чрез която да се установи физическата култура на учениците.