Wednesday Apr 26

NO ELEVATORS DAY: “A Step To Health With Kamondo Stairs”

Turkey
  • Where Bankalar Cd. 10 34421 Beyoğlu İstanbul Türkiye İstanbul ,
    Turkey
  • When Event Start
    26.04.2023

"Asansörsüz Gün" etkinliği, asansörlere ve yürüyen merdivenlere olan bağımlılığımızı azaltmanın önemi hakkında farkındalık yaratmaya ve merdiven çıkmanın veya yürümenin faydalarını tanıtmaya adanmış bir gündür. “Kamondo Merdivenleri ile Sağlık İçin Bir Adım” etkinliğimiz boyunca, katılımcıların tüm gün boyunca asansör veya yürüyen merdiven yerine merdivenleri kullanmayı taahhüt etmeleri teşvik edilir. Artan fiziksel aktivite, gelişmiş kardiyovasküler sağlık ve gelişmiş zihinsel esenlik gibi merdiven çıkmanın sağlık yararlarını tanıtmak için bilgilendirici posterler ve el ilanları dağıtacağız. Katılımcılar ayrıca etkinlikle ilgili deneyimlerini ve içgörülerini, bir vızıltı yaratmak ve daha geniş bir kitlenin ilgisini çekmek amacıyla “#noelevatorsday #kamondomerdivenleri #sağlıkiçinbbiradım” hashtag'leri kullanarak sosyal medya platformlarında paylaşabilirler. "The No Elevators Day" event is dedicated to raising awareness about the importance of reducing our dependence on elevators and escalators and promoting the benefits of taking the stairs or walking. During our "Kamondo Stairs for Health" event, participants are encouraged to pledge to use stairs instead of elevators or escalators throughout the day. Informative posters and leaflets will be distributed to promote the health benefits of stair climbing, such as increased physical activity, improved cardiovascular health, and enhanced mental well-being. Participants can also share their experiences and insights about the event on social media platforms using hashtags such as "#noelevatorsday #kamondostairs #onestepforhealth" to create a buzz and attract a wider audience. Overall, a "No Elevators Day" event can be an excellent opportunity to promote a healthier and more sustainable lifestyle while raising awareness about the importance of adopting an active lifestyle and reducing our carbon footprint.