Saturday Apr 29

NO ELEVATORS DAY: NO ELEVATORS DAY

Turkey
  • Where Hüdavendigar mahallesi Yağcı sokak no:10 daire:7 Osmangazi/Bursa BURSA ,
    Turkey
  • When Event Start
    29.04.2023

Asansörler çoğu zaman hayatımıza kolaylık sağlarken beraberinde fiziksel olarak hayatımızı kısıtlamakta ve aktivitelerimizi gün içerisinde elimizden alarak tembelliğe sürüklemekte .Asansörler yerine merdivenleri kullanmayı tercih ederek gün içerisinde ihtiyaç duyduğumuz egzersizi yapabiliriz. Aynı zamanda asansörlerin çalışması önemli miktarda enerji gerektiriyor. Merdivenleri kullanmayı seçerek enerji tüketimini azaltmaya ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemeye yardımcı olabilirsiniz. Herhangi bir kısıtlamanız yoksa #NOELEVATORSDAY etkinliğimizle sağlıkla kalmaya adımlıyoruz. While elevators provide convenience to our lives most of the time, they physically restrict our lives and drag us into laziness by taking away our activities during the day. We can do the exercise we need during the day by choosing to use the stairs instead of the elevators. At the same time, the operation of elevators requires a significant amount of energy. By choosing to use stairs, you can help reduce energy consumption and support environmental sustainability. If you don't have any restrictions, we take steps to stay healthy with our #NOELEVATORSDAY event.