Wednesday Apr 26

NO ELEVATORS DAY: Merdiven Go

Turkey
  • Where Trabzon/Türkiye Trabzon ,
    Turkey
  • When Event Start
    26.04.2023

Etkinliği oluşturma amacı; Merdiven koşusunun dayanıklılık ve kardiyo sağlık için mükemmel bir egzersiz olduğunu vurgulamak ve katılımcıların merdiven kullanarak fiziksel dayanıklılıklarını geliştirmelerine yardımcı olmak. Katılımcıların merdiven koşusu yaparak dayanıklılıklarını geliştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda sosyal bir etkileşim ortamı oluşturarak spor yapmanın keyifli olduğunu gösterir. Etkinliği gerçekleştirmek için herhangi bir merdiven seçilsin ve ilk gün merdivenlerden çıkılsın ve inilsin. Bu hareketi 2-3 dakika yapılsın ve 30 saniye dinlenilsin ardından etkinlik videosundaki hareketleri yaparak egzersizi tamamlansın. Her gün tekrar sayısını artırarak bu rutini devam ettirin. Haftada en az 3- 4 gün merdiven çalışması yapılabilir. Bu etkinlik, Günlük rutuninize kolayca dahil edilebileceğiniz ve zamanla fiziksel gücünüzü artırabilirsiniz. The purpose of creating the activity is to emphasize that stair running is an excellent exercise for endurance and cardio health and to help participants improve their physical endurance by using stairs. While helping participants to improve their endurance by running stairs, it also creates a social interaction environment and shows that doing sports is enjoyable. To carry out the activity, choose any staircase and climb up and down the stairs on the first day. Do this for 2-3 minutes and rest for 30 seconds, then complete the exercise by doing the movements in the activity video. Continue this routine, increasing the number of repetitions each day. Stair training can be done at least 3 to 4 days a week. This activity can be easily incorporated into your daily routine and over time you can increase your physical strength.