Wednesday Apr 26

NO ELEVATORS DAY: Radni dan u Asocijaciji Sport za sve Srbije

Serbia
  • Where Terazije 35/III Beograd ,
    Serbia
  • When Event Start
    26.04.2023

Asocijacija Sport za sve Srbije tradicionalno, svake poslednje nedelje u aprilu mesecu, u dogovoru sa komšijama i ostalim sportskim savezima koji imaju poslovni prostor u zgradi, zatvara lift i na taj način obeležava međunarodni Dan bez liftova.