Wednesday Apr 26

NO ELEVATORS DAY: Shoqata e edukimit fizik dhe sportit shkollor Vlorë NED 2023

Albania
  • Where Rruga Demokracia, Vlorë Vlora ,
    Albania
  • When Event Start
    26.04.2023

40 boys and girls for NED 2023