Wednesday Apr 26

NO ELEVATORS DAY: Sa kolena na koleno fizički aktivni

Serbia
  • Where Autoput za Novi Sad br. 2 Beograd ,
    Serbia
  • When Event Start
    26.04.2023

Prepodnevne aktivnosti dede i unuka. Sa kolena na koleno, tri generacije su bile fizički aktivne koristeći stepenice za različite vidove vežbi.