Sunday Apr 14

Благотворително изкачване по стълбите - без асансьор / NO ELEVATORS DAY: Charity stair climb - no lift

Bulgaria
  • Where Park Hotel Burgas ,
    Bulgaria
  • When Event Start
    14.04.2024

Отбелязваме "Ден без асансьори" с благотворителна инициатива за изкачване на сградата на хотел "Парк", Морската градина на Бургас (Парк "Езеро"). Целта на инициативата е да промотира всекидневно използване на стълби, вместо асансьор в административните и жилищни сгради, за по-добро здраве чрез физическа активност. В инициативата може да участвате индивидуално или в екип по трима, със състезателен характер и благотворително - подкрепа на младежкото доброволчество в града. Допълнителна информация за инициативата може да намерите на интернет страниците на организаторите: www.delphibg.eu , www.astika.eu и в електронните издания. Записването за участие са до 13:00 часа на 13.04.2024 г. на следния електронен адрес: https://forms.gle/6aoXhqyxL3461LRDA Организатори: сдружение "Асоциация за стратегическо управление Делфи", фондация "Астика", университет "Проф. д-р Асен Златаров", сдружение "Младежка доброволческа мрежа". Инициативата се осъществява с участието на доброволци по проекти на програма "Европейски корпус за солидарност".